Straßenbahn- und U-Bahn-Freunde Köln e. V.

Startseite > Stillegungsdaten > Europa > Tschechien


Chronologische Übersicht über stillgelegte Straßenbahn-, U-Bahn- und Obusstrecken internationaler Verkehrsbetriebe ab 1950

 

Europa

Belgien (B) - Dänemark (DK) - Deutschland (D)
Frankreich (F) - Luxenburg (L) - Niederlande (NL)
Österreich (A) - Polen (PL) - Schweiz (CH) -  Tschechien (CZ)


Tschechien (CZ)


Auswahlliste

Aussig - Brünn -  Budweis - Brüx - Decin -  Gablonz - Iglau -
Marienbad - Olmütz -  Mährisch Ostrau - Pardubice -  Pilsen -
Prag - Troppau -  Teplice - Reichenberg
CZ 1  -  Brno / Brünn

 Datum Spur  Linie  Strecke
11.04.1985 1435 mm SL ? Zidenice, Karlovo Namesti - Abzw. Zideniste - Schleife
xx.xx.1968 Obus OBL 23 Turany - Komarov
04.10.1964 1435 mm SL 10, 15 Stranska Skola - Lisen
Personenverkehr eingestellt - noch als Zufahrt zum Technischen Museum
01.09.1958 1435 mm SL ? Gagarinova / Koblizna - Namesti Svobody
xx.xx.1946 1435 mm SL ? Namesti Rude Armady - Sadova
06.05.1942 1435 mm SL ? Namesti Svobody - Dominikanska - Silingrovo Namesti

Auswahlliste

 


CZ 2  -  Czeske Budejovice / Budweis

Spurweite:  1000 mm

 Datum Linie Strecke
02.03.1950 SL 3 Prazske Predmesti - Marianske Namesti - Masarykovo namesti - U tri Ivu - Depot
28.10.1949 SL 1 Krumlovske Predmesti - Divadlo - Masarykovo Namesti
06.08.1949 SL 3 U tri Ivu - Bahnhof
15.06.1936 o. Nr. Linecke Predmesti - Krumlovske Predmesti

Auswahlliste

 


CZ 3  -  Decin

 Datum Spur  Linie Strecke
14.12.1973 Obus OBL 1 Chrochnice - Kosava - Bazantnice - Gottwaldplatz - Leninplatz - Freiheitsplatz - Kamenicka
14.12.1973 Obus OBL 2 Bynow - Hauptbahnhof - Leninplatz - Freiheitsplatz - Stare Mesto
xx.xx.1970 Obus OBL 3 Hauptbahnhof - Post - Bazantnice
xx.xx.1968 Obus OBL ? Gottwaldplatz - Post

Auswahlliste

 


CZ 4  -  Jablonec / Gablonz

Spurweite:  1000 mm

 Datum Linie Strecke
31.03.1965 SL 1 / 3 Rychnov - Pulecny - Kokonin - Vrkoslavice - Mirove Namesti - Mseno - Rynovice - Loucna - Janov
20.02.1959 SL 2 Jablonec CSD - Mirove Namesti - Janska - Paseky
xx.xx.1950 SL ? Rynovice - Plyarna

Auswahlliste

 


CZ 5  -  Jihlava / Iglau

 Datum Spur  Linie Strecke
xx.xx.1958 Obus OBL ? CSAD Busbf. - Dum Osvety
04.12.1948 1000 mm o. Nr. Jatky - Betriebshof - Masarykovo Namesti
14.07.1947 1000 mm o. Nr. Hauptbahnhof - Jatky

Auswahlliste

 


CZ 6  -  Liberec / Reichenberg

Spurweite:  1000 mm

 Datum Linie Strecke
26.08.1999 SL 3 Horni Hanychow - Viadukt
26.08.1999 SL 1 / 3 Lidove Sady - Saldove Namesti - Fügnerova / Zentralhaltestelle
Umgespurt auf 1435 mm
11.12.1984 SL 1, 3, 4 Saldovo Namesti - Radnice - Fügnerova
Ersetzt durch NBS
31.10.1960 SL 2 Ruzodol - U. Veze - Radnice
31.10.1960 SL 2 Fügnerova - Krematorium - Cechova - Rochlice
01.11.1932 SL ? Viadukt - Skola - Fügnerova

Auswahlliste

 


CZ 7  -  Marianska Laszne / Marienbad

 Datum Spur  Linie Strecke
27.04.1952 1000 mm o. Nr. Betriebshof - Bahnhof - Hotel Excelsior - Kurhaus - Villa Nizza

Auswahlliste

 


CZ 8  -  Most / Brüx

 Datum Spur  Linie Strecke
05.05.1978 1435 mm SL ? Kopisty - Most Divadlo - Novy Most
Ersetzt durch NBS
01.08.1973 1435 mm alle SL Budovatelu - Kpt. Jarose
Ersetzt durch NBS
24.03.1961 1000 mm SL 1, 2 Depot - Vodarna - Most divadlo - Gymnasium -Podzatecka
01.11.1960 1000 mm SL 3 Gymnasium - Zahrazany - Most 3, Zdar Buh
02.05.1959 1000 mm SL 1, 4 Jan-Hus-Schacht - Vodarna
23.04.1959 1000 mm SL 1, 4 Juliusschacht - Jan-Hus-Schacht
xx.xx.1958 Obus OBL ? Hbf - Zentrum - Chemicke Zavody - Litvínov - Loucna
01.08.1958 1000 mm SL 1, 4 Chemicke Zavody - Minerva - Juliusschacht
29.09.1957 1000 mm SL 1 Minerva - Finske domky - Lipetin - Dolny Litvinov
28.11.1955 1000 mm SL 1 Dolny Litvinov - Janov
17.06.1955 1000 mm SL 2 Podzatecka - Krematorium

Auswahlliste

 


CZ 9  -  Olomouc / Olmütz

Spurweite: 1435 mm

 Datum Linie Strecke
12.08.1981 SL 1, 4 Mrazirny - Fakultni Nemocnice - U Kostela - Nova Ulice
xx.xx.1956 SL 2, 5 Neredin - Letiste
20.11.1954 mehrere SL Denisova - Namesti Miru - Namesti Narodnich Hrdinu
20.11.1954 mehrere SL Namesti Miru - Okresni Soud

Auswahlliste

 


CZ 10  -  Opava / Troppau

Spurweite:   ? mm

 Datum Linie Strecke
22.04.1956 SL 2 Depot - Marxova - Namesti Obrancu miru - Katerinky - Svedska kaple
24.12.1953 SL 2 Depot - Jaktar
23.08.1952 SL 1 Namesti Obrancu miru - Gottwaldova - Nadrazi Opava Vychod
23.08.1952 SL 1 Namesti Obrancu miru - Palackego - Nemocnice
23.08.1952 SL 2 A Depot - Gottwaldowy sady
08.11.1951 SL 1 Nemocnice - Ustav pro Nervove chore
24.05.1950 SL 3 Mestsky Hrbitov - Vaskovo Namesti - Namesti Obrancu miru

Auswahlliste

 


CZ 11  -  Ostrava / Mährisch Ostrau

 Datum Spur  Linie Strecke
01.12.1982 1435 mm SL 1 Hlucin - Ludgerovice - Petrkovice - Privoz, Hlucinska
31.12.1977 1435 mm SL 6 Svinov - Svinov, obec - Polanka - Klimkovice
01.09.1975 1435 mm SL 1 Hrabuvka, Kino Edison - Hrabova - Hrabova Scuci
30.09.1973 760 mm SL 18 Hrusov, Radnice - Bohumin Nadrazi
30.09.1973 760 mm Betriebsstr. Bohumin, Nadrazi - Bohumin Vozovna
01.08.1973 760 mm SL 19 Nadrazi Bohumin - Bohumin, Ostravska - Bohumin, OUNZ
15.01.1971 760 mm SL ? Bohumin, Vozovna - Dolni Lutyne
30.09.1969 1435 mm SL 6 Svinov - Poruba, smycka
30.09.1969 1435 mm SL 6 Vresinska - Poruba nadrazi CSD - Poruba Smycka
21.10.1968 760 mm SL 19 Bohumin, OUNZ - Bohumin Mesto
01.07.1967 760 mm SL 11 Petrvald, Delnicky dum - Hranecnik
28.05.1967 760 mm SL 11 Petrvald, Delnicky dum - Karwina Nadrazi
xx.xx.1966 1435 mm SL 1 Stadion VZKG - Horni - Belsky Les
18.07.1966 760 mm SL ? Doubrava, Finske dumky - Kopaniny - Orlava, Namesti
18.07.1966 760 mm SL ? Doubrava, Finske domky - Kopaniny - Horni Lytyne - Dolny Lutyne
08.06.1966 760 mm SL 18 Hrusov, Radnice - Hrusov, kino svet
19.03.1965 1435 mm SL 1 Vitkovice, Mirove namesti - Lidicka - Stadion VZKG
31.05.1964 760 mm SL ? Doubrava, Finske domky - Karwina, nadrazi
31.05.1964 760 mm SL ? Jindrichova - Karwina, nadrazi
xx.xx.1963 1435 mm SL 8 Zabrek Posta - Piskove doly
27.08.1962 760 mm SL 18 Hrusov, Zizkova - Hrusov, Radnice
14.08.1961 760 mm SL 18 Muglinov - Hrusov, Zizkova
Ersetzt durch Obus
29.05.1961 760 mm SL ? Karwina Nadrazi - Karvina OUNZ - Karvina, Stalingrad
27.04.1960 760 mm SL ? Ostrava, Smetanovo Namesti - Zamosti - Muglinov
Ersetzt durch Obus
20.07.1959 760 mm SL ? Ostrava, Smetanovo Namesti - Zarubek - Hranecnik
Ersetzt durch Normalspurstrecke
06.12.1952 760 mm SL ? Abzw. Michalkovice - Michalkovice

Auswahlliste

 


CZ 12  -  Pardubice

 Datum Spur  Linie Strecke
16.03.1968 Obus OBL 11 Tr. Miru - Jatky - Cikelna - Schleife Okrazenice

Auswahlliste

 


CZ 13  -  Plzen / Pilsen

Spurweite: 1435 mm

 Datum Linie Strecke
23.09.1994 Betriebsstr. Btf. Cukrovarska - Nam. Republiky
30.11.1992 mehrere SL Nadrazi ut.
Ersetzt durch NBS
28.06.1949 SL 3 Lochotin - Nam. Republiky
28.06.1949 SL 3 Btf. Cukrovarska - Plovarna - Doudlevce

Auswahlliste

 


CZ 14  -  Praha / Prag

Spurweite:  1435 mm
          OBL = Obus-Linie

 Datum Linie Strecke
05.05.1989 SL ? Schleife Palmovka
20.11.1986 SL ? Branik, Na Mlejnku - Ledarny
01.07.1986 SL ? Schleife Sporilov
04.07.1985 SL ? Narodny divadlo - Mustek - Prasna Brana - namesti Republicky
04.07.1985 SL ? Prasna Brana - Hybernska - Bolzanova
01.11.1983 SL ? Laurova - Radlice
08.04.1983 SL ? Masarykovo nadrazi - Na Florenci - Tesnov
12.12.1980 SL 10, 29 Mustek - Vaclavske namesti (Wenzelsplatz) - Muzeum - Skretova
11.11.1980 SL ? Nabreczi kpt. Jarose - Dopravni Podnik
Ersetzt durch NBS
07.11.1980 SL ? Dopravni Podnik - Negrelliko Viadukt - Jatky
02.07.1980 SL ? Bulovka - Vychovatelna - Okrouhlicka
12.11.1979 SL ? Vypich - Vozovna Motol
02.10.1978 SL ? Bubenzka - nadrazi Holesovice - Veletrzni
15.05.1978 SL ? Karlovo namesti - Jiraskovo namesti
25.03.1978 SL ? Muzeum - Hlavni nadrazi - Opletalova
27.06.1977 SL ? Bulhar - Opletalova
27.06.1977 SL ? Bulhar - Husitska - Okrada
xx.05.1977 SL 9, 15 Smichov - Motol
xx.02.1977 SL 9, 21 Koneva
15.01.1975 SL ? Argentinska - Pelc Tyrolka - Vychovatelna
09.05.1974 SL ? Krc, Budejovicke namesti - Nusle, Na Veseli
14.01.1974 SL ? Vozovna Motol - Motol
15.10.1972 OBL 51 Stadion Jih - Hrebenka - Petrinske Sady - KNV - Karlove Namesti - Stepanska - namesti Miru - Sumavska - Orionka
26.06.1972 SL ? Hlavni Nadrazi - Opletalova - Hybernska
23.06.1972 SL ? Hlavni Nadrazi - Bulhar
01.07.1971 SL ? Chodovska silnice - Zabehlice
19.10.1970 SL ? Budejovicke namesti - Kacerov
19.10.1970 SL ? Budejovicke namesti - Rysanka
26.09.1970 SL ? Pankrac, namesti Hrdinu - Ul. 5. Kvetna - Pankrac, Busbahnhof
04.03.1969 SL ? Muzeum - I. P. Pavlova
17.07.1967 SL ? Borislavka - Klodenska - Nadrazi Veleslavin
Ersetzt durch NBS
01.07.1966 SL ? I. P. Pavlova - Detska nemocnice - Pankrac, Busbahnhof
01.01.1960 SL ? Prasna Brana - Staromestske namesti - Pariszka - Abzw. Cechuv Most
xx.xx.1959 OBL 51 Dejvice, Bosislavka - u. Mateje - Btf. Dejvice
21.05.1952 SL ? Cementorna - Padolska - Dvorce
Ersetzt durch NBS

Auswahlliste

 


CZ 15  -  Teplice

Spurweite: 1000 mm

 Datum Linie Strecke
01.03.1959 SL 1 Trnovany - Novosedlice - Dubi / Eichwald
01.03.1956 SL ? Retenice - Hauptbahnhof - Trnovany
xx.xx.1952 SL ? Ringstrecke Hbf - Sanov - Hbf
xx.xx.1937 SL ? Hbf - Zamecka Zahreda / Schloßgarten
15.12.1944 SL ? Dalbergstraße - Jungbuschbrücke - Neckarstadt, E-Werk
05.06.1944 SL ? Hbf - Lindenhof - Waldpark

Auswahlliste

 


CZ 16  -  Usti nad Laben / Aussig

Spurweite: 1000 mm

 Datum Linie Strecke
31.05.1970 SL 9 Predlice, Vozovna - Nove Predlice - Divadlo - Hbf - Predmosti - Krasne Brezno
31.05.1970 Betriebsstr. Divadlo - Depot Spitalske namesti
31.01.1970 SL 3, 9 Nove Predlice - Trmice
31.01.1970 SL 3 Krasne Brezno - Nestemice
31.12.1968 SL 4, 5 Bukov - Saldova - Beethovenova - Smetanovy Sady - Divadlo
30.11.1968 SL 4 Vsebrovice - Bukov
30.06.1968 SL 5, 8 Predmosti - Decinska - Bf. Strekov
04.04.1966 SL 8 Spitalske namesti - Lazne Klise - Abzw. Beethovenova
31.08.1963 SL 7 Predlice (Btf.) - Hrbovice - Chabarovice
31.12.1958 SL 6 Hauptbahnhof - Masarykova Zdymadla - Vrkoc - Vanov
31.12.1954 SL 1 Vsebrovice - Tillisch - Arbesau - Telnice
30.09.1954 SL 5 Krasne Brezno - Nestemice

Auswahlliste

 


Straßenbahn- und U-Bahn-Freunde Köln e. V.   26.11.2015    Sitemap  Impressum

Seitenanfang